Her når du oss

Geiranger Sjokolade, Holenaustet, 6216 Geiranger

Sjokolademakar og dagleg leiar Bengt Dahlberg
Telefon +47 967 25 205, e-post: bengt@geirangersjokolade.no.

Bli ven med oss på Facebook: www.facebook.com/GeirangerSjokolade
Nye produkt og aktivitetar blir alltid lanserte her først.